Ansök om hemtjänst via Stockholms Stad

Ansök om äldreomsorg

Så här gör du för att ansöka om äldreomsorg. Här kan du också se vilka alternativ som finns.

Ansök

Du behöver själv ansöka om de flesta insatserna inom äldreomsorgen. Det är stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare som beslutar om stöd, utifrån dina behov.

Äldre direkt hjälper dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare i den stadsdel där du bor.

Telefon: 08-80 65 65
E-post: aldredirekt.service@stockholm.se

Du kan även ansöka om äldreomsorg via e-tjänsten Ansök om stöd och service eller genom att fylla i en blankett.

Ansökningsblankett för äldreomsorg (doc, 101 kB, nytt fönster)

Bahöver du akut stöd och hjälp, kontakta Stockholms Trygghetsjour. Jouren är bemannad kvällar, nätter och helger.
Telefon: 08-508 40 700

Är du folkbokförd utanför Stockholms stad och vill ansöka om vård- och omsorgsboende eller servicehus i Stockholm? Kontakta din hemkommun eller Äldre direkt för mer information om hur du ansöker.

Träffa biståndshandläggare

Biståndshandläggaren kontaktar dig och ni bokar tid för ett personligt möte i din bostad. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren under samtalet med dig ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

Exempel på sådant som ni kommer att prata om under mötet:

  • hur ditt boende och din närmiljö ser ut
  • din fysiska och psykiska hälsa
  • hur din vardag ser ut
  • hur du klarar att uträtta olika ärenden, exempelvis bankärenden
  • vad du har för intressen.

Under mötet ansöker du muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar. Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är biståndshandläggaren som beslutar om vilket stöd du blir beviljad.

Behöver du hjälp när du ansöker om äldreomsorg, kan du be en annan person att vara ditt ombud. Du kan även få hjälp med tolk.

Beslut om äldreomsorg

Biståndshandläggaren gör en utredning och beslutar om vilket stöd du har rätt till. Beslutet kallas biståndsbeslut. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan.

Att få avslag på en ansökan betyder att ansökan inte beviljas eller godkänns. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga. Du måste överklaga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Din stadsdel kan hjälpa dig med hur du gör om du vill överklaga.

Vid behov kan du få beslutet översatt på ett annat språk eller inläst på en Daisy-skiva.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov eller önskemål förändras.

Välj utförare

När du har fått ditt biståndsbeslut kan du välja vilken utförare som du vill anlita. Du kan välja stadens verksamhet, privata företag eller ideella organisationer som har avtal med staden. Tanken är att du ska kunna välja en utförare som passar dina önskemål. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Stöd i hemmet