Covid-19

Nova Omsorg informerar

Vi som arbetar inom hemtjänst har en viktig roll nu i Coronatider. Nova Omsorg arbetar för att skapa en trygg och säker miljö för sina medarbetare och kunder.

Vi följer noga händelseutvecklingen och lyssnar till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten förmedlar samt Regeringen och deras Krisinformation. Vi uppdaterar kontinuerligt våra rutiner utifrån aktuella uppgifter. En riskbedömning och en handlingsplan rörande Coronavirusets hantering inom Nova Omsorg har upprättats och vi är beredda att agera snabbt om det krävs.

Nova Omsorgs arbete löper på, och vi arbetar säkert genom att följa basala hygienrutiner och vid behov, även utöka hygienkraven för att påverkan av Coronaviruset hos dig som kund och i vår personalgrupp ska bli så liten som möjligt.

Vår personal arbetar helhjärtat med att ge våra kunder all den omsorg och vård de behöver och vi vill uppmuntra närstående att i möjligaste mån undvika personliga besök i dessa influensatider eftersom de flesta av våra kunder i hemtjänsten är äldre, sköra och känsligare för infektioner.

Du är varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Helena Högquist eller HR-chef Nina Kjellgren om du har frågor och funderingar.

Tack för att vi alla hjälps åt!