Dokumentation och uppföljning

Kan jag få ta del av en tidrapport för att se att den stämmer med den tid de har varit hos mig?
Absolut, bara säg till vår medarbetare du träffar eller ring till kontoret så fixar vi det enkelt och skickas med personalen som besöker dig nästa gång.

Dokumenterar Nova Omsorg vilken hjälp som utförts vid varje tillfälle?
Ja, varje tillfälle dokumenteras. Om allt utförts enligt genomförandeplanen bekräftas enbart att besöket utförts. Har däremot något inte utförts som det var planerat, eller något utöver det vanliga inträffat; då dokumenteras detta som en avvikelse i datasystemet tillgängligt för verksamhetsansvarig och din biståndshandläggare på kommunen.

Tar Nova Omsorg kontakt med närstående om mitt hälsotillstånd förändras?
Ja det står klart och tydligt i våra rutiner att detta ska göras och verksamhetsansvarig är ytterst ansvarig för att detta följs.

Hur följer Nova Omsorg upp att genomförandeplanen följs?
Genom uppföljning av den sociala dokumentationen, dvs verksamhetsansvarig går dagligen igenom samtliga journalanteckningar som gjorts för att hålla sig uppdaterad och ha kontroll på de avvikelser som också är obligatoriska att dokumentera. Varje medarbetare ska vid varje tillfälle dokumentera om något inte utförts enligt genomförandeplanen. Verksamhetsansvarig är ytterst ansvarig för att i dialog med aktuell medarbetare, kontaktperson och kund ta reda på varför avvikelse från det planerade skett och för att se till så att arbetet fortskrider enligt genomförandeplan. Är det så att kundens behov förändrats tas kontakt med biståndshandläggare så att genomförandeplanen uppdateras och anpassas så vi kan hjälpa utifrån de förändrade behoven.