Kontaktperson och genomförandeplan

Vem kommer att vara min kontaktman? Hur ofta kommer vi att träffas och hur förväntas dialogen ske t.ex. fasta möten eller löpande? Vem tar initiativ till kontakterna – jag eller kontaktpersonen?
Alla kunder har en kontakperson som sörjer för dig och dina intressen lite extra; informerar kontoret om förändringar, har kontakt med anhöriga, hälso-och sjukvården mm. Två gånger per år stämmer ni tillsammans av hur du upplever att hemtjänsten fungerar med genomförandeplanen som underlag; om det är något du önskar förändra eller har synpunkter på. Dessa möten tar kontaktpersonen initiativ till men tillsammans bestämmer ni när det passar bäst att sätta er ner en extra stund och prata om detta.

Vilken kontakt kommer kontaktmannen ha med dina närstående?
Det är dina närstående som får styra hur mycket kontakt de vill ha, vi anpassar oss efter dina och deras önskemål.

Hur tas din genomförandeplan fram, vad innehåller den för typ av information, kan ni skriva in sådant som du tycker är viktigt att dokumentera att ni har kommit överrens om, hur uppdateras den om det finns behov?
Genomförandeplanen utformas tillsammans med en medarbetare från Nova Omsorg, med fördel din blivande kontaktperson. Den innehåller VILKA insatser som ska utföras, NÄR insatserna ska utföras och HUR. Genomförandeplanen innehåller också datum då genomförandeplanen gjorts, när den ska följas upp (2 ggr per år) samt underskrift av Dig och Nova Omsorgs personal.

Hur får den personal som hjälper mig veta hur jag vill ha det och vad som är överenskommet i min genomförandeplan?
Alla detaljer registreras i schemaläggningssystemet och arbetas därefter dagligen då denna information finns i personalens arbetstelefon för varje besök. Detta system gör också att risken för att ett besök eller annat skulle missas minimeras.