Kontinuitet

Hur många personer kommer hjälpa mig?

Av en och samma person så långt det är möjligt. Antalet personer styrs av hur många besök per dag du har. Våra rutiner och våra medarbetares arbetssätt ska vara likavärdig och kännas så tryggt för dig att det är av mindre betydelse vem som kommer. Vi vet att många ofta trivs mer med någon särskild och vi ska försöka tillgodose detta så mycket vi kan.

Om någon är sjuk, hur vet jag vem som kommer istället?

Om någon blir sjuk samma dag hon skulle kommit till dig ringer ersättaren så snart som möjligt för att informera dig om vem som kommer istället. Vet vi det tidigare så meddelar personalen dagen innan dig vilken annan personal som kommer. Tack vare vårt schemaläggningssystem står det på varje kund vilken medarbetare som är inplanerad till nästa besök.

Kan jag få hjälpen utförd vid samma tidpunkt varje gång?
Självklart! Det vi kommer överens om när vi tillsammans bestämmer tider och dagar som ska gälla och skriver detta på en s.k genomförandeplan så är det det vi jobbar efter sedan. Detta ändrar vi endast på om du har önskemål om annat eller om det dyker upp något akut som gör att vi måste göra ett undantag. Isf tar vi alltid kontakt för att höra med dig att det är ok.

Vilka rutiner gäller om någon i personalen blir försenad?
Personalen ska ALLTID ringa och meddela om de blir mer än 5 min sena. Detta finns uppsatt som ett väldigt viktigt kvalitetsmål i våra rutiner.

Hur vet alla som hjälper mig på vilket sätt jag vill ha hjälpen utförd så att jag slipper instruera varje gång?
I vårt schemaläggningssystem skriver vi fortlöpande in detaljerad information kring insatserna, så att vi ska kunna arbeta så självgående som möjligt, oavsett om det är din ordinarie personal som kommer eller om en vikarie fått hoppa in.