Kvalitet och arbetsgivaransvar

Hur beskriver Nova Omsorg sitt kvalitetsarbete?
Du kan som kund alltid få tillgång till hur vi arbetar med vårt ledningssystem, d.v.s. hur inget ska kunna falla mellan stolarna.

Hur arbetar vi med att utvärdera och kontrollera sin verksamhet?
I vårt ledningssystem finns verktyg för utvärdering och kontroll. Det är byggt efter vår kunskap och erfarenhet från såväl bransch- som andra kvalitetskrävande verksamheter. Vi delar gärna med oss av hur vi arbetar tillsammans med Dig som vår kund.

Finns det några kvalitetsutvärderingar att ta del av?
Nova Omsorg genomför sin första kvalitetsutvärdering under 2014, vilket vi kommer fortsätta med årsvis hädanefter. Kommunens egna ’brukarundersökning’ för 2013 finns på Stockholms stads hemsida
Nova Omsorg AB erbjuder Dig också att prata med några av våra kunder om du vill ha personliga referenser.

Finns det rutiner för hur jag och mina närstående kan lämna klagomål?
Nova Omsorg tar med en mapp med viktiga telefonnummer, kopia av beställningen från kommunen, kopia på genomförandeplanen vi gjort tillsammans och där finns även en Klagomåls- och synpunktsblankett som du antingen kan fylla i och lämna till personal eller skicka in. Givetvis går det lika bra att ringa kontoret och ge feedback.

På vilka sätt uppmuntras jag och mina närstående att tycka till om verksamheten?

Vårt mål är att du genom vårt förhållningssätt ska känna att vi tycker det är positivt om du vill säga vad du tycker om insatserna vi utför. Att vi är lätta att nå på telefon, att du ofta kommer träffa din kontaktperson som du förhoppningsvis kommer känna dig trygg med hoppas vi ska uppmuntra till att tycka till. Och att klagomålsblanketten ligger hemma hos dig och du när som helst kan fylla i bidrar ytterligare.

Hur får vi våra medarbetare att stanna hos oss, trivas och få en marknadsmässig lön?.
Nova Omsorg är medlemmar i Vårdföretagarna och Almega och har dessutom kollektivavtal via Kommunal. Detta borgar för att vi alltid gör rätt för oss och betalar vettiga löner samt ger våra medarbetare avtalsenliga pensionsavsättningar, försäkringar mm mm.
Som företag vill vi attraktivt och vår ledstjärna i vår företagsvision bygger på att just medarbetarna ska trivas. Hur ska de annars få Dig som vår kund att trivas med oss?