Lagen om valfrihet

Ditt eget val

Nova Omsorg AB är ett privat företag upphandlade av Stockholms Stad genom Lagen Om Valfrihet.

Vi anser att det står alla människor rätt att välja vem som ska utföra min omsorg med den kvalitet man anser sig vara nöjd med. Detta innebär att vi, precis som i alla andra branscher, är konkurrensutsatta i vårt sätt att vara arbetsgivare och omsorgsgivare. Vi tycker det är väldigt bra. Då måste vi hela tiden fokusera på att bli bättre. Då blir det bättre för dig. Du har alltid rätt att välja. Precis som med allting annat. Det finns alternativ. Det ska vi arbeta för att bevara. För tänk dig att du var tvungen att låta någon annan välja åt dig. Det finns en baksida med det.

Tillsammans gör vi skillnad - läs mer om privatdriven vård och omsorg