MobilOmsorg

Från den 1 januari 2014 är det ett krav från Stockholms Stad att samtliga utförare har ett system för registrering av den tid vi utför hos våra kunder. Nova Omsorg har sedan juni månad 2013 implementerat Mobil OMSORG som IT-baserat dokumentations- och planeringsstöd.

Denna lösning täcker alla delar i en komplex verksamhet och ger våra medarbetare tillgång till korrekt information för ett effektivt genomförande och ett engagerat och personligt bemötande. Tydliga översikter och rapporter ger våra samordnare och vår verksamhetschef ett komplett verktyg för bemanning, planering och uppföljning.

Hos våra kunder sätter vi upp en liten läsbar etikett innanför dörren och våra medarbetare rapporterar via etiketten med sin mobiltelefon när dom kommer, när dom går och vilken insats dom utfört. Detta ger ett objektivt och korrekt kvitto på varje utförd insats, när den är gjord och av vem. På så sätt kan du som kund förvissa dig om att du endast betalar för tid som utförts och ingenting annat.

Hela arbetsflödet

Mobil OMSORG ger stöd i alla delar av utförandet. Aktuellt beslut mottas automatiskt från kommunens verksamhetssystem eller skrivs in manuellt. Biståndsbeslutet kan kompletteras med ev. tilläggstjänster. Kundens hela behov ligger till grund för insatsplaneringen. Alla uppdrag ligger till grund för hela verksamhetens kort och långsiktiga bemanning och planering.

Flexibilitet i vardagen

Med mobil OMSORG är det enkelt att hantera vardagens alla förändringar med bibehållen kontroll och överblick. Det kan t.ex. gälla schemaändringar, flyttade eller tillkommande besök, nya brukare, växelvård, tilläggstjänster etc. Detta ger lägre kostnader, mindre stress och bättre service för kunderna .

All information är tryggt och säkert förvarad på ett ställe samtidigt som den är tillgänglig när och där den behövs. Samlad information samlas minimerar risken att missa en insats eller att inte ha tillräcklig information om Dig som kund.

Tidsbesparande
Med full kontroll över verksamheten kan en effektiv och tidsbesparande planering göras. Restid och administrativ tid minimeras. God överblick och tillgång till information ökar engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Med en jämn arbetsbelastning ökar trivsel och sjukskrivningar minskar.
Lägre kostnader

Med mobil OMSORG har Nova Omsorg alltid full kontroll över vilken bemanning som krävs. Schema läggs med den inbyggda modulen eller med externt schemastöd. Överbemanning med onödiga kostnader undviks liksom stressande och kvalitetssänkande underbemanning.

Stabil och enkel lösning
mobil OMSORG är ett väl beprövat och prisbelönat verksamhetssystem levererat av Joliv AB. Största fokus läggs på användarvänlighet och enkelhet i hantering.