Ledning

Verksamhetshef
Helena Högquist
Telefon: 08-642 22 00
helena@novaomsorg.se
Delägare

Kvalitets- och HR chef
Nina Kjellgren
Telefon: 08-642 22 00
nina@novaomsorg.se
Delägare

Ekonomichef
Niclas Svanborg
Telefon: 08-642 22 00
niclas@novasomsorg.se
Delägare

VD
Stefan Högquist
Telefon: 0729-615 000
stefan@novaomsorg.se
Delägare

Samordning/Planering
Kevin Gevert
08-642 22 00
kevin@novaomsorg.se

Paraplysamordnare Nova Omsorg AB
Marcus Bergström
08-642 22 00
marcus@novaomsorg.se

Paraplysamordnare Nova Omsorg AB
Marcus Bergström
08-642 22 00
marcus@novaomsorg.se

Bil- & telefoniansvarig
Martin Selander
08-642 22 00
martin.selander@novaomsorg.se

Matlådor
Martin Selander
08-642 22 00
mat@novaomsorg.se

Enhetschef Kontoret i Hammarby Sjöstad
Nina Norgren
08-764 91 00
nina.n@novaomsorg.se

Enhetschef Kontoret i Farsta
Helena Högquist
08-642 22 00
helena@novaomsorg.se