Nina Kjellgren, Kvalitets- och HR chef, Nova Omsorg AB

image info