Referenser

"Nova Omsorg ställde upp reservationslöst, alltid med en person som var helt enastående."

Vi har under flera års tid haft behov av stöd på grund av att min fru drabbades av en lömsk demenssjukdom vid bara 60 års ålder. Trots uppnådd pensionsålder så upprätthåller jag en deltidstjänst på ett forskningsinstitut, är kopplad till KTH som professor emeritus, är ansvarig för en stipendiestiftelse och konsultar i svensk industri. Jag är helt beroende av att min hustru får tillsyn flera dagar i veckan.

Allt fungerade utmärkt till dess dagverksamheten som vi haft tillgång till inte längre kunde hjälpa oss och äldreförvaltningen inte kunde utöka sitt stöd. Regelsystemet tillät helt enkelt inte detta. Det innebar plötsligt att mina möjligheter att fortsätta arbeta skulle försvinna.

Det var i den situationen jag förstod vilken fantastisk organisation Nova besitter. De ställde upp reservationslöst, alltid med en person som var helt enastående. Det som ställer till det extra mycket är att jag i tid och otid kallas in till möten med kort varsel, måste åka på utlandsresor mm, mm.

Utan undantag har Nova ställt upp och jag måste dessvärre medge att min hustru är mycket mer belåten efter en dag med Nova än om jag är hemma. Utan er totala uppställning hade mitt och hustruns liv varit mycket annorlunda nämligen med hustrun inlåst på ett demensboende eller jag som heltidsassistent hemma. Båda alternativen helt oacceptabla för oss. Så när det offentliga stödet inte finns tillgängligt är ett företag som Nova en välsignelse.

Tack igen alla på Nova Omsorg som hjälpt oss till ett fungerande liv. Ett speciellt tack till min frus kontaktperson Katarina som tillser att forma vardagen för oss efter våra behov.

Staffan

Vill ni komma i kontakt med mig så går det bra att kontakta Nova Omsorgs verksamhetschef Helena Högquist genom att Mejla Helena direkt så får ni mitt telefonnummer.

"Personalen arbetade med värme och empati"

Under de sista åren av min livskamrats liv ökade hans behov av omsorg dramatiskt. Från att ha varit mycket aktiv, social och i handling omtänksam blev han i allt större utsträckning beroende. Där mötte Nova Omsorg upp på ett sådant inkännande sätt. Personalen arbetade med värme och empati och de sträckte sig i sin omvårdnad långt utöver vad som enligt min erfarenhet kan förväntas.

Jag önskar Nova Omsorg allt gott och ger de bästa referenser.

Margaretha Holmgren
Tel 073- 630 60 69

"Nova Omsorg - underbar personal med hjärtat på rätt ställe!"

Då vår mammas demenssjukdom blev svårare att hantera tog ni emot oss med värme, respekt och lyhördhet. Sällan har vi mött ett sådant personligt engagemang som hos Nova omsorg och alltid med mammas behov i fokus. Underbar personal med hjärtat på rätt ställe! Tusen tack för all omtanke, glädjen ni spred och tryggheten ni skapade för oss alla när vi så väl behövde den. Ni gör skillnad, fortsätt vara ni!

Jag önskar Nova Omsorg allt gott och ger de bästa referenser.

Cathrin, dotter
Ni når mig genom Nova Omsorg.

"För oss är Nova Omsorg trygghet, värme, humor och en fantastisk personal"

För vår familj har Nova Omsorg betytt oerhört mycket. Omsorgen om vår pappa under hans sista år och det stöd familjen fick präglades av genuint engagemang, omtanke och ett personligt, respektfullt bemötande från såväl ledning som personal.

Nu när vår mamma är ensam kvar klarar hon sig hemma tack vare Novas fina engagemang. För oss är Nova Omsorg trygghet, värme, humor och en fantastisk personal som uppskattas av hela familjen. Vi känner att de brinner för det de gör och att deras omsorg, i hög grad, ökat livskvaliteten för våra föräldrar.

Göran Söderstam
08-505 311 20

Referenskontakter

Vi har flera kunder som valt att berätta om hur det är att vara kund hos oss, både inom den av kommunen beviljade Hemtjänsten och för Hushållsnära tjänster. Vill du som blivande kund till Nova Omsorg prata med någon av dessa kunder ber vi er att kontakta oss per mejl.

Skicka förfrågan