Teknisk Installation

Nova Omsorg AB har ett starkt nätverk med såväl tekniker som reparatörer då vi märkt ett stort behov av att få hjälp med installationer av ex. TV apparater, datorer mm.
En del efterfrågar också hjälp med enklare reparationer. Allt detta faller under RUT avdraget som Du kan använda för dessa tjänster.