Tjänsteutbud

Vilken typ av tjänster erbjuder Nova Omsorg?
– Omvårdnads- och servicetjänster. Vi har erfarenhet av demensvård,
palliativ omsorg, omsorg för personer med funktionshinder eller som drabbats av stroke eller liknande.

Erbjuds tilläggstjänster och vad kostar i sådana fall dessa?
– Ja. Från 390kr per timme under ordinarie arbetstid vardagar.
Du betalar då från 195 kr per timme om du använder RUT avdraget.

Hur kan Nova Omsorg utföra den hjälp du har fått beviljad av kommunen?
– Vi träffas och kommer tillsammans fram till hur och när hjälpen ska utföras utifrån hur Du vill ha det.

Om jag ska få hjälp av hemtjänsten med att ta dina mediciner vilka rutiner finns för att säkerställa att ingen felmedicinering sker?
– Alla medarbetare har fått en delegering från distriktssköterskan, (d.v.s. hemtjänstpersonalen övertar tillfälligt en arbetsuppgift som egentligen tillhör sjukvårdspersonal). Vi öppnar endast apoteks-doser eller förser kunden med de tabletter som är delade i dosett, vi vidrör aldrig medicinen.

Om jag har hemsjukvård hur är den samordnad med hemtjänsten?
– Nova Omsorg har ett tätt samarbete med hemsjukvården och dokumenterar samt signerar vid varje tillfälle vi är behjälpliga med medicinering.

Kan Nova Omsorg erbjuda personal på natten om jag behöver det, eller får jag hjälp av någon underleverantör då?
– Vi tar själva hand om våra nattkunder så fort vi anser att det är nödvändigt.