Trygghet och säkerhet

Har all personal ID-handlingar? All personal har ID handling som ska uppvisas vid varje besök.
Ja, ingen medarbetare saknar ID handling. I din välkomstmapp finns det en kopia på hur dessa ID handlingar ser ut. För din trygghet.

Hur hanterar Nova Omsorg dina nycklar och koder?
Nycklar förvaras i ett kassaskåp. Personal kvitterar ut och signerar de nycklar dem behöver varje dag. Koderna förvaras på separat plats.