Värdegrund

Värdegrunden

Hörd, bekräftad, delaktig och respekterad. Blir du hörd, blir du bekräftad, får du vara delaktig och blir respekterad för den du är mår du bra.

Vision

Nova Omsorg ska vara Sveriges bästa arbets- och omsorgsgivare. Vi ska vara en förebild för hur hemtjänstverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och högkvalitativt sätt. Nova Omsorg ska vara det självklara valet i branschen för såväl kunder som medarbetare.

Mål

Nova Omsorg ska skynda långsamt i sin tillväxt för att stå redo att klara en dubblering av såväl omsättning som antal kunder. 2019 är bolaget känt och välrenommerat inom vård- och omsorgsbranschen för sin höga kvalitet. Vi har kontor på flera ställen i södra Storstockholm, alltid nära våra kunder.

Mission

Nova Omsorg ska alltid sätta sina medarbetare och kunder i första hand. Vi ska leverera högkvalitativa hemtjänstinsatser på ett sådant sätt att våra medarbetare och kunder alltid känner sig viktiga som människor. Det ska vara statusfyllt att arbeta i omsorgen och vi arbetar aktivt med att göra yrket mer åtråvärt.

Blir du Hörd, blir du Bekräftad, får du vara Delaktig och blir Respekterad för den du är mår du bra.

Kontakta Nova Omsorg