VD har ordet

Nova Omsorg ett företag med starka mänskliga värderingar

Människor har svårt att förstå varandra. Alla missöden som uppstår i samhället handlar oftast om dålig kommunikation. Det finns en avsändare och det finns en mottagare. En mening som betyder något när den lämnar avsändaren, landar hos mottagaren med en helt annan betydelse. Det fascinerar mig mycket.

Jag jobbar hårt för att Nova Omsorgs budskap ska nå fram och landa hos alla mottagare. Precis som det var tänkt när vi startade vårt fantastiska företag. I grunden är Nova Omsorg ett företag med starka mänskliga värderingar och vår syn på god omsorg är det vi vill förmedla och dela med oss av.

En empatiskt, motiverad och engagerad människa kan göra stor skillnad för andra människor.

I vår mission beslutade vi oss för att en empatiskt lagd, motiverad och engagerad människa kan göra stor skillnad för andra människor. Det låter basalt men är långt ifrån en självklarhet inom vård- och omsorgsvärlden, så även alla andra branscher. Vår syn på god omsorg härleder alltid till människans egna drivkrafter, viljan att hjälpa och att vilja bli hjälpt.

Gång efter annan påvisar många arbetsgivare en förkastlig syn på människan. Branschen ”Hemtjänst” förknippas av en bred allmänhet som någon där man snabbt kan få arbete och lön, men knappast något man över tid vill arbeta med.

Taskiga scheman, ouppnåeliga krav leder till sjukskrivningar till följd av att stressen äter upp en. Tusentals medarbetare inom hemtjänsten går till arbetet med en klump i halsen varje dag.

Vår bransch behöver synliggöra vardagshjältarna.

Nova Omsorg valde värdeorden hörd, bekräftad, delaktig och respekterad för att lyckas skapa en organisation där var och en har ett tillstånd som ger kraft. Nova Omsorg ska vara branschens bästa arbets- och omsorgsgivare. I den ordningen ska meningen sägas. Med det synsättet ska vi leva. En frisk, motiverad och engagerad medarbetare gör skillnad.

Nova Omsorg tycker om att kommunicera. Innebörden handlar då inte bara om att prata. Kommunikation handlar om att lyssna, känna, visa, mena, tyda, tolka, lukta, förstå och ytterligare tusen saker. Att förstå oss människor är som sagt oerhört svårt. Att förstå en sjuk människa som är i behov av hjälp, är ännu svårare. Det krävs massor av känselspröt och därför ska vårt yrke ses som statusfyllt. Precis som hemsamariten sågs i begynnelsen. Hos Nova Omsorg är kommunikation grunden i allt i gör. Vi kan aldrig förstå en annan människas känslor, men vi kan vara bäst på att försöka förstå.

Vi investerar i våra medarbetare.

Nova Omsorg är ett modernt omsorgsföretag. Vi är i vår linda av vad vi vill uppnå. Varje dag är en ny utmaning, en unik utmaning. När människor blir till siffror och bokstäver, blir omsorg inte som den ska vara. Nova Omsorg vet att varje människa är unik, varje dag och varje minut är unik och med den synen ger vi också varje kund möjligheten till att få vara flexibel. För visst är det så vi människor fungerar och mår bäst av att få vara med och påverka vår egen vardag.

Som entreprenör inom denna bransch beslutade vi att investera i våra medarbetare. Vi räds inte framtiden. Vi ser den som enormt outtömlig utmaning att göra skillnad. Jag vill ta med ett citat från en av våra Novaiter; ”Det här är inget jobb. Det är en livsstil”.

Välkommen till Nova Omsorg som medarbetare, kund och anhörig

Stefan Högquist
VD

Referenskontakter

Vi har flera kunder som valt att berätta om hur det är att vara kund hos oss, både inom den av kommunen beviljade Hemtjänsten och för Hushållsnära tjänster. Vill du som blivande kund till Nova Omsorg prata med någon av dessa kunder ber vi er att kontakta oss per mejl.